Posiadamy atesty i opinie:

  • – Wydziału Elektrycznego Politechniki Szczecińskiej – Świadectwo Badań taśm ostrzegawczych i ostrzegawczo-lokalizacyjnych
  • – Zakładu Doświadczalnego Budownictwa Łączności z Warszawy
  • – Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa z Krakowa
  • – Instytutu Energetyki z Warszawy
  • – Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Instalacji i Urządzeń Elektrycznych z Warszawy
  • – Certyfikaty jakości ISO 9001:2008 oraz ISO 14001 :2004
  • – Normę EN 12613
  • – Normę FTZ 548464 wydaną przez austriacki Instytut Badawczy w Wiedniu – „ÖFI – Österreichisches Forschungsinstitut”